Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#16 Kenth Hedevåg - Vad gör du när mallen inte stämmer?
/

I det här avsnittet får du träffa Kenth Hedevåg. Jag och Kenth har arbetat tillsammans i HELA, ett projekt om att skapa trygga relationer. Vi samtalar om olika begrepp och Kenth berättar om sina tankar om inkludering, tillgänglighet och en känsla av sammanhang.

Vad gör du när mallen inte stämmer? Kenth ger tips om strategier och vad som är bra att tänka på vid stress och oro. Vi samtalar om hur energinivån kan inventeras och balanseras i situationer som du inte förstår eller kan hantera och hur viktigt det är att krav ställs i förhållande till förmåga.

Välkommen att låta dig inspireras!

Kenth har tidigare varit med i avsnitt 5 i Maria inspireras av. Där samtalar han tillsammans med Johanna Gustafsson om deras bok Johanna – Tre diagnoser i skolan.