Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#28 Ebba Almsenius - Så kan du hantera ilska, oro och ångest med visualisering
/

Nu är Ebba Almsenius tillbaka i ett nytt avsnitt. Jag och Ebba har samarbetat vid några tillfällen och jag inspireras mycket av hennes sätt att ta sig an utmaningar och ta en annan persons perspektiv. Ebba var med i TV-programmet Superungar och stöttade familjer som har barn och ungdomar med autism, adhd eller Aspergers syndrom med strategier för att hantera ilska och oro.

I det här avsnittet ber jag Ebba berätta om hur hon arbetar med visualisering genom framförallt bildstöd och text tillsammans. Hon ger exempel på material för kartläggning och strategistöd för ilska, oro och ångest som jag tror skulle hjälpa många om vi bara provade. Jag hoppas du får glädje av det här avsnittet och att det kan hjälpa någon med dessa utmaningar.

Känn dig varmt välkommen att inspireras!

Tycker du om det här avsnittet så får du gärna hjälpa till att sprida och dela det så att det verkligen når fram till de som har glädje av det och gärna också prenumerera på mina kanaler. Jag vill också tipsa om de tidigare avsnitten nummer 2 och nummer 6 i Maria inspireras av… där jag och Ebba samtalar om att skapa trygga relationer och lekens betydelse för alla människor.

Vill du titta på avsnittet och se materialet som Ebba visar så kan du se det på min youtubekanal https://youtu.be/PW-q56dpVjk