Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#7 Petri Pitkänen & Maria Wiland - Så fungerar Funkis till jobb
/

I det här avsnittet möter jag Petri Pitkänen och Maria Wiland. Petri är projektledare för Funkis till jobb och anställd av Borås Basket där Maria är ordförande. Vi samtalar om hur alla kan bidra till arbetsmarknaden och hur bra det kan bli om olika aktörer i samhället samverkar i rekryteringen av arbetskraft. Nu är första året avslutat och du får veta vad som händer kommande år. Du får även veta vilka mervärden ett sådant här samarbete kan skapa både för föreningslivet och näringslivet och samtidigt bidra till att mänskliga rättigheter uppfylls.

Välkommen att låta dig inspireras!