Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#5 Johanna Gustafsson & Kenth Hedevåg - Johanna Tre diagnoser i skolan
/

I det här avsnittet får du träffa Johanna Gustafsson och Kenth Hedevåg. De har skrivit boken, Johanna – Tre diagnoser i skolan, tillsammans. Vi samtalar om hur boken kom till genom checklistor och otaliga telefonsamtal. Johanna, som fick reda på att hon hade dyslexi, autism och ADHD senare i livet, berättar om sina upplevelser i skolan. Bara för att du får veta en diagnos så försvinner inte svårigheterna men det förklarar upplevelserna. Boken beskriver en stark berättelse men stannar inte där utan ger även tankar om bemötande på olika sätt. Samtalet berör hur olikheter kan ses som en tillgång och inte en begränsning.

Välkommen att låta dig inspireras!