Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#98 Julia Andersson & Ebba Almsenius - Att bygga språk med AKK
/

I det här avsnittet välkomnar jag Julia Andersson och Ebba Almsenius. Båda har varit gäster tidigare och har stor erfarenhet av att arbeta med kommunikations- och språkutveckling.

Vi spelar in avsnittet live på kommunikationskarnevalen med publik på plats på konferensen. Tema för konferensen är Att bygga språk med AKK och vi samtalar om hur man gör detta i praktiken.

Ebba och Julia ger praktiska exempel på hur AKK kan vara stöd i läs- och skrivinlärning. Vi ställer oss frågan varför personer i behov av högteknologiska hjälpmedel ofta hamnar i lågteknologiska och hur man kan implementera språkstimulerande strategier i verksamheten. I slutet bjuds även publiken in till att ställa frågor.

Känn dig så varmt välkommen att inspireras💕

Tycker du om det här avsnittet så får du gärna hjälpa till att sprida och dela det här avsnittet så att fler kan få del av Julia och Ebbas erfarenheter och tankar och gärna också prenumerera på mina kanaler🙏

Om du vill veta mer om ämnet så har båda varit med i flera tidigare avsnitt. Julia har varit med i avsnitten #12, #25, #43, #51 och #52 och samtalar om språkstörning och språklig sårbarhet på olika sätt. Ebba har varit med i #2, #6 och #28 och samtalar om visualisering av språkligt stöd och om lekens betydelse.

Vill du veta mer om mina webbutbildningar med tecken för att skapa kommunikativ tillgänglighet så kan du läsa mer på www.MariposaAcademy.se🦋 

Vill du veta mer om mitt arbete med kommunikation och tillgänglighet kan du klicka in på min hemsida www.mariakraffthelgesson.se

Vill du titta på avsnittet så kan du se det här på min youtubekanal

Produktion Mebia AB