Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#10 Johanna Gustafsson - Om att leva med autism, adhd och dyslexi
/

Nu är Johanna Gustafsson tillbaka i ett avsnitt. Johanna har tidigare varit gäst och berättat om sin bok Johanna – Tre diagnoser i skolan. Johanna berättar i ett nytt fint samtal om vilka utmaningar diagnoserna autism, adhd och dyslexi kan ge henne i det vardagliga livet. Du får ta del av vilka strategier som Johanna hittat för att klara av att hantera utmaningarna och vad omgivningen kan tänka på för att underlätta i vardagen.

Vi pratar om luvtröjor, solglasögon, checklistor, matlagning och hur en fyr kan fungera som hjälp för att strukturera upp livet när det känns som att vara i ett tvättrum med tvättmaskiner och torktumlare. Vi har alla så mycket att lära av Johanna så passa på att titta på det här avsnittet.

Välkommen att låta dig inspireras! 💕

I avsnitt 5 kan du lyssna på Johanna tillsammans med Kenth Hedevåg där vi samtalar om deras bok Johanna – Tre diagnoser i skolan.

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#9 Mathias Carlzon - En funkisfarsas tankar om en ny värld
/

Mathias Carlzon är tillbaka i ett nytt avsnitt och vi samtalar om att vara funkisfarsa. Mathias har tillsammans med sin vän Micke startat podden Funkisfarsor. Vi samtalar om vilka ämnen som kommer lyftas och varför Mathias tycker att det behövs en podd med funkisfarsor. Vad tycker en funkisfarsa är viktigt att prata om och hur kan det hjälpa andra funkisfarsor att gå vidare när ens värld kanske har vänts upp och ner på ett litet kick.

I ett öppenhjärtligt samtal berättar Mathias om sina tankar om att vara funkisfarsa och hur hans väg har varit fram tills idag. Hur han har fått nya perspektiv och funnit en fantastisk värld med människor i ett nytt sammanhang.

Välkommen att låta dig inspireras!

I avsnitt 4 kan du lyssna på Mathias också. Då samtalar vi om alpin skidåkning med biski och bildstöd.

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#8 Jessica Eriksson - Hur digitaliseringen har skapat framsteg
/

Nu är Jessica Eriksson tillbaka i ett nytt avsnitt. Jessica arbetar mycket med digitala verktyg i skolan och vi samtalar om hur teknik kan underlätta så att kommunikationen kan fungera bättre för alla. Digitaliseringen och dess möjligheter har skapat revolutionerande framsteg i kommunikationen för många människor som inte alltid använder talat språk. För att lära oss att kommunicera med och genom teknik behöver vi få möjlighet att överdosera och pröva många gånger. Jessica berättar om de utmaningar som funnits och vilken betydelse omgivningen har för att kommunikationsutveckling ska kunna ske. De digitala verktygen har skapat nya möjligheter till delaktighet och självständighet för människor.

Välkommen att låta dig inspireras!

I premiäravsnittet för Maria inspireras av… kan du träffa Jessica Eriksson också. Då samtalar vi om att lyfta ut kommunikationsstöd i vardagen.

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#7 Petri Pitkänen & Maria Wiland - Så fungerar Funkis till jobb
/

I det här avsnittet möter jag Petri Pitkänen och Maria Wiland. Petri är projektledare för Funkis till jobb och anställd av Borås Basket där Maria är ordförande. Vi samtalar om hur alla kan bidra till arbetsmarknaden och hur bra det kan bli om olika aktörer i samhället samverkar i rekryteringen av arbetskraft. Nu är första året avslutat och du får veta vad som händer kommande år. Du får även veta vilka mervärden ett sådant här samarbete kan skapa både för föreningslivet och näringslivet och samtidigt bidra till att mänskliga rättigheter uppfylls.

Välkommen att låta dig inspireras!

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#6 Ebba Almsenius - Om lekens betydelse för alla människor
/

Nu är Ebba Almsenius tillbaka i ett nytt avsnitt. Logopeden som inspirerar många med sitt kreativa sätt att vara och tänka om kommunikation och tillgänglighet. Ebba var gäst i en av mina webbutbildningar med tecken och där lekte vi tillsammans som du också får se exempel på. Den här gången samtalar jag och Ebba om lekens betydelse för alla människor. Hur lek kan skapa möjlighet till spontanitet och flexibilitet inom de trygga ramar som många människor är beroende av. Lek utvecklar kommunikation, språk och många av våra förmågor. Vi samtalar om att våga släppa kontrollen, vara i nuet och inte ha några förväntningar på vad som ska ske. Hur det lekfulla lärandet kan vävas in i livet. Vill du veta vad flextur är så tipsar jag dig att ta del av det här samtalet.

Välkommen att låta dig inspireras!

I avsnitt 2 kan du också ta del av Ebbas tankar där vi samtalar om trygga relationer och vad ett leende kan betyda.

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#5 Johanna Gustafsson & Kenth Hedevåg - Johanna Tre diagnoser i skolan
/

I det här avsnittet får du träffa Johanna Gustafsson och Kenth Hedevåg. De har skrivit boken, Johanna – Tre diagnoser i skolan, tillsammans. Vi samtalar om hur boken kom till genom checklistor och otaliga telefonsamtal. Johanna, som fick reda på att hon hade dyslexi, autism och ADHD senare i livet, berättar om sina upplevelser i skolan. Bara för att du får veta en diagnos så försvinner inte svårigheterna men det förklarar upplevelserna. Boken beskriver en stark berättelse men stannar inte där utan ger även tankar om bemötande på olika sätt. Samtalet berör hur olikheter kan ses som en tillgång och inte en begränsning.

Välkommen att låta dig inspireras!

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#4 Mathias Carlzon - Om alpin skidåkning med biski och bildstöd
/

I det här avsnittet får du träffa Mathias Carlzon. Mathias är en av grundarna till föreningen 7H ParaAlpint. Vi samtalar om alpin skidåkning och hur galna idéer kan blir verklighet. Hur gemensamma intressen kan skapa fina möten där alla ser möjligheter. Du får se en biski och veta skillnaden mot en sitski och även se andra hjälpmedel för skidåkning. Mathias berättar vad en utbildning innehåller och vi samtalar om att det är lika viktigt att tänka på hur kommunikationen ska fungera som att du ska kunna hantera biskin. Mathias betonar vikten av att se individen som sitter i biskin och fundera över hur bemötandet kan bli på bästa sätt. Älskar du skidåkning så är det här avsnittet definitivt något för dig.

Välkommen att låta dig inspireras!

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#3 Ellen Melin - Tankar om kompisar
/

I det här avsnittet får du träffa Ellen Melin. Ellen och jag har gjort många roliga saker tillsammans. Vi har sjungit och tecknat i olika sammanhang. Nu är Ellen 16 år, går i grundskolan och årskurs nio.

Här samtalar vi om kompisar och varför det är bra och kul att ha kompisar. Ellen visar bilder på olika kompisar och berättar vad de brukar göra tillsammans. När Ellen tänker på kompisar känner hon sig glad och här får du också tips på vad du kan göra med kompisar.

Välkommen att låta dig inspireras!

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#2 Ebba Almsenius - Om trygga relationer och ett leende
/

I det här avsnittet får du träffa Ebba Almsenius. Ebba har bland annat varit gäst i en av mina webbutbildningar med tecken. Här samtalar jag och Ebba om vikten av goda relationer mellan människor som trygghet för utveckling och om värdegrundsfrågor. Hur ett leende kan skapa bra förutsättningar för en god relation.

Ebba lyfter betydelsen av att förstå och ta någon annans perspektiv och att alla gör så gott man kan utifrån de förmågor och förutsättningar du har. Vi samtalar också om att granska sin position i förhållande till den människan du har framför dig och att skapa en balans i relationen. Du får även exempel från boken I relation till lärande.

Välkommen att låta dig inspireras!

Maria inspireras av...
Maria inspireras av...
#1 Jessica Eriksson - Om att lyfta ut kommunikationsstöd i vardagen
/

I det här första avsnittet på första säsongen får du möta Jessica Eriksson. Jessica och jag träffades för några år sedan när jag skrev min bok ”Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna”. Då hälsade jag på i skolan hon arbetade på i Karlstad och skrev ett kapitel om den fina verksamheten. Nu arbetar Jessica som kommunikationspedagog på Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Vi samtalar om att lyfta ut kommunikationen i miljön där den ska vara och hur det kan bli mer naturligt att använda kommunikationsstöd. För eleverna på gymnasieskolan är det inget konstigt att bildstöd finns för alla och Jessica berättar om hur hon involverar eleverna på ett sätt som väcker nyfikenhet att lära mer. Du får tips om bildstöd i biblioteket, i klassrummet och hur våningarna har fått olika färger vilket underlättar för alla, både elever och personal, att hitta rätt på skolan.

Välkommen att låta dig inspireras!